سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد عسکری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
یدالله ذاکری –
امین مقدس –

چکیده:

روش شاخه و مرز(Branch and Bound یک روش تجسس گسسته ساختار یافته است که در پاره ای از مسائل بهینه سازی پیچیده استفاده می شود . در برخی از مسائل طراحی که سیگنالهای کنترل گسسته و حالتهای سیستم هم پیوسته هستند این روش جهت طراحی کنترل کننده پیش بین برمبنای مدلModel Predictive Controller می تواند استفاده شود. لذا در این مقاله، براساس روش طراحی کنترل کننده پیش بین برمبنای مدل و با بکارگیری روش بهینه سازی شاخه و مرز، یک کنترل کننده ارتفاع برای یک سیستم سه تانک آزمایشگاهی طراح ی شده است . سپس، توسط یک شبیه سازی واقعی از یک سیستم سه تانک آزمایشگاهی، روند طراحی بیشتر واضح شده است.