سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن صیامی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیداصغر غلامیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

این مقاله به ارائه روشی برای کنترل پیشگویانه گشتاور و شار موتور سنکرون مغناطیس دائم دیسکی میپردازد. برخلاف روش معمول کنترل مستقیم گشتاور موتورهای مغناطیس دائم که فقط از شش بردار ولتاژ غیر صفر اینورتر برای کنترل گشتاور و شار ماشین استفاده میشود، در روش کنترل پیشگویانه گشتاور، از بردارهای ولتاژ صفر نیز در کنترل ماشین استفاده میگردد که به افزایش سرعت پاسخ و کاهش ریپل گشتاور کمک خواهد کرد. در روش کنترل پیشگویانه گشتاور ارائه شده در این مقاله، در هر بازه زمانی نمونه برداری پاسخ گشتاور و شار برای تمامی حالتهای سوئیچزنی با استفاده از مدل زمان گسسته معادلات ماشین محاسبه شده و سپس حالتی از سوئیچزنی که حداقل ریپل شار و گشتاور را ایجاد نماید، در بازه زمانی بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزارMATLAM 2010a که عملکرد مطلوب این روش را نشان میدهد، ارائه شده است