سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان آل بویه – دانشجو یکارشناسی ارشد سازه های آبی
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

همواره کاهش هزینه های لازم برای احداث حوضچه های آرامش درپایین دست سازه های آبی که جریان بعدازآنها منجر به پرش هیدرولیکی می گردد موردتوجه طراحان و مهندسان بودهاست ایده های متعددی همچون تغییر زبری کف ایجاد بلوک ها استفاده ازشیب معکوس حوضچه و سایر موارد دراین رابطه تاکنون مورد استفاده قرارگرفته است بدلیل مشکلات اجرایی اکثرا ین طرح ها درعمل مورد استقبال قرارنگرفته است دراین تحقیق شیوه جدیدی برای کنترل پرش هیدرولیکی و نیز افزایش میزان تلافت انرژی آن ارایه شده است فرض اصلی آن است که یک جت آب سریع دربرخورد با جریان پرش امکان کنترل آن را به وجود آورده و میتواند برمیزان اتلاف انرژی موثر باشد نتایج بدست آمده از یک مطالعه ازمایشگاهی درمورد برخورد یک جت آب سریع با پرش درکانال ازمایشگاهی نشان داد موقعیت پرش با افزایش دبی جت آزاد به سمت بالا دست حرکت نموده و هرچه مقدار آن بیشتر باشد به محل دریچه نزدیکتر و میزان افت انرژی نیز افزایش می یابد.