سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم فرح بخش – دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
عبدلرسول قاسمی – عضو هیئت علمی، دانشگاه خوجه نصیرالدین طوسی، تهران
مهدی دهقان تخت فولادی – عضو عیئت علمی، دانشکده برق و رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

در شبکه های نسل سوم از فناوری جدید WCDMA به عنوان روش دستیابی چند گانه به کانال استفاده می شود. WCDMA، محدودیت تداخل دارد و ظرفیت سلول بر اساس میزان تداخلی که در ایستگاه پایه احساس می شود در هر لحظه متفاوت است. پذیرش یک تماس جدید و حرکات کاربر، سطح تداخل سیستم را تغییر می دهد. از این رو یک راهکار کنترل پذیرش مناسب نیاز است. راهکار کنترل پذیرش کارا، در بهره وری و مدیریت مناسب منابع و تضمین کیفیت سرویس، در شبکه های سلولی نسل سوم نقش مهمی ایفا می کند. در این مقاله برای کاهش نرخ قطع شدن تماس ها از روش تطابق نرخ ارسال بیتی تماس های اولویت پائین استفاده شده است. این راهکار روی یک الگوریتم کنترل پذیرش مبتنی برگذردهی در لینک فراسو پیاده سازی شده است. با کاهش نرخ بیتی هر دو معیار مسدود و قطع شدن کاهش می یابند و تماس های اولویت بالا نیز به طور قابل توجهی کاهش درجه سرویس ندارد.