سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین یغمائی مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کا
حسن ابراهیمی –

چکیده:

کنترل پذیرش درخواست، یکی از مهمترین وظایف شبکههایی است که کیفیت سرویس را پشتیبانی می کنند. هدف اصلی کنترل پذیرش درخواست، اطمینان از تامین کیفیت سرویس اتصال های جاری بدون تاثیر منفی بر کیفیت سرویس جریانهای قبلی می باشد. بنابراین یک الگوریتم کنترل پذیرش درخواست باید از میزان منابع شبکه ( مانند پهنای باند لینک و ظرفیت بافر) که هنوز آزاد هستند و مورد استفاده قرار نگرفته اند؛ آگاه باشد. اگر این منابع آزاد، بزرگتر یا مساوی میزان منابعی باشد که یک درخواست به شبکه ارائه می دهد؛ آنگاه این درخواست، مورد پذیرش قرار میگیرد. منابع شبکه هم باید به صورت موثری توسط الگوریتمهای کنترل پذیرش درخواست، مورد استفاده قرار بگیرند و باید از رد کردن بیش از حد درخواستهای جدید، خودداری نمود. در این مقاله، روشی برای کنترل پذیرش درخواست بر مبنای اندازهگیری درشبکه هایIP Diffservارائه شدهاست. روش ارائهشده، تنها رفتار تودهای جریانها را در نظر میگیرد و نیازی به نگهداری اطلاعات هر جریان به صورت جداگانه ندارد. روش پیشنهادی، توانایی تنظیم میزان بهرهوری از پهنای باند شبکه را به اندازهای که مدیر شبکه میخواهد با رعایت محدودیتهایکیفیت سرویس رادارا می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی نشان دهنده کارایی بالای آن می باشد