سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد ضیایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
سبحان جمشیدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن موسوی – استادیاردانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صفری – دانشجوی دکتری ساخت و تولید، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ابتدا تاثیر کاربرد پروفیل فشار سیال در به تعبیق انداختن پدیده چروکیدگی در فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ نسبت به کشش عمیق سنتی ازطریق مقایسه نتایج شبیه سازی و کار تجربی بررسی شده است. سپسبا استفاده از پروفیل فشارسیال برگرفته از کار تجربی، تاثیرکاربرد حداکثر فشار سیال مجاز(در این فشار پدیده گسیختگی رخ نمی دهد) برای بدست آوردن کاپ سرکروی با بهترین توزیع ضخامت بررسی شده است. جهت تعیین حد پارگی در نرم افزارABAQUS/EXPLICITاز معیار آسیبFLD استفاده شده است؛ همچنین برای تعیین ضرایبناهمسانگردی ورقAl6111-T4 معیار ناهسانگرد هیل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ می توان به عمیق کششبالاتری دست یافت و پدیده چروکیدگی را تا یک عمق کشش مطلوبی (حتی بدون استفاده از نیروی وقگیر) کنترل نمود. همچنین مقایسه نتایج نشان می دهد که ناحیه ایمن (ناحیه بین نمودارهای حد کشش و حد چروکیدگی) برای کشش عمیق کاپ سرکروی در فرآیند کشش عمیق هیدروفرمینگ نسبت به کشش عمیق سنتی شرایط مطلوب تری دارد وهمچنین در صورت استفاده از فشار سیال ماکزیمم بهینه می توان به توزیع ضخامت مناسبی در قطعه دست یافت