سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه بهجت – دانشگاه شیراز
پاکنوش کریم آقایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بخش مهندس برق، دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده وارونگی کانال چرخ یک موشک یک رفتار غیرخطی است که به شرایط فیزیکی، پارامترهای پرواز و … بستگی دارد. این پدیده در سرعتهای بالای۱/۵ماخ و در زاویه حمله بیش از چهار درجه رخ میدهد. در این حالت سیستم کنترلی نسبت به فرمان چرخش بصورت معکوس پاسخ میدهد. سیستم کنترلی برای جبران این خطا، فرمان چرخش بیشتری را صادر میکند که با توجه به وقوع پدیده چرخش وارون، خطا باز هم افزایش مییابد و با توجه به اثر متقابل کانالهای چرخش، غلتش و فراز بر روی هم سیستم بطور کامل از کنترل خارج میشود، مگر اینکه سیستم بتواند وقوع این پدیده را پیشبینی و اقدام کنترلی مناسب را انجام دهد. شبکه عصبی چندلایه با الگوریتم پس انتشار یکی از این روشهاست که به منظور تشخیص و پیشبینی وقوع پدیده چرخش وارون مورد استفاده قرار گرفته است.