سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل فاطری – دانشجوی کارشناسی ارشد)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه ک
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده برق

چکیده:

در این مسئله ما یک کامیون داریم که در باراندازی به عرض x که طولی بسیار بزرگ دارد، قرار دارد. حرکت رو به عقب کامیون در این بارانداز برای توقف در عرض خاصی از این بارانداز ، یک مسئله کنترل غیر خطی میباشد. در این مقاله درباره راهحلی برای کنترل کامیون بصورت خارج از خط ١ توسط الگوریتم ژنتیک بحث شدهاست. در واقع حل مسئله، پیداکردن زاویه فرمان کامیون در هر لحظه میباشد. از آنجایی که الگوریتم ژنتیک نمیتواند بصورت پیوسته زوایای فرمان را تولید کند، لذا فضای مسئله گسسته در نظر گرفته میشود. در این حالت ما به دانستنn زاویه فرمان کفایت میکنیم. در پایان الگوریتم ژنتیک الگوریتم مناسبی برای حل مسئله ارائه میکند