سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی پسندیده – گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند
حمید توپکانلویی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراینمقاله روشی بهینه جهت تصویربرداری از تقاطع هایی که مجهز به چراغ راهنمایی رانندگی می باشند پیشنهاد گردیده است که به ترتیب از فتوسلهای نوری برای کنترل باندهای خیابان تقاطع درهنگام قرمز شدن چراغ راهنمایی استفاده شده است. این فتوسلهای نوری متصل به دو دوربین است برد این دوربینها فضای تقاطع می باشد همزمان با قرمز شدن چراغ راهنمایی ارتباط نوری بین منبع نور که در یک طرف باند و فتوسل که در طرف دیگر باند قرار دارد برقرار میشود دو دوربین نیز به طور همزمان با قرمز شدن چراغ راهنمایی هرکدام از باندهایممنوع ه را زیرنظر می گیرند در صورت قطع ارتباط نوری بین منبع نور و فتوسل دوربین روبرو به آن باند فعال می شود و شروع به تصویربرداری از آن قسمت از تقاطع که زیرنظر دارد در یک بازه زمانی معلوم تعریف شده توسط سیستم خواهد کرد.