سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر اکبری – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
امیر صالحی پور – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستم مدیریت ارزش کسب شده متدولوژی ارزشمندی در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه است. مدیریت ارزش کسب شده با یکپارچگی سازی سه بعد مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه و مدیریت محدود پروژه امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. سیستم مدیریت ارزش کسب شده مدیران پروژه را قادر می سازد بتوانند میزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه را از طریق محاسبه شاخص های عملکرد زمان و هزینه پروژه تشخیص دهنده و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را پیش بینی کنند. تاکنون روش های متعددی به منظور کنترل و پایش عملکرد زمانی و هزینه ای فعالیت های پروژه ارائه شده است. در این مقاله در راستای ارتقای عملکرد تکنیک مدیریت ارزش کسب شده از نمودارهای کنترل کیفیت آماری به منظور کنترل و پایش آماری عملکرد زمانی و هزینه ای فعالیت های پروژه استفاده می شود. نتایج به نمودارهای روند که در حال حاضر به عنوان رویکرد مرسومی مطرح می باشند، مقایسه شده است.