سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین اله موسوی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن- بررسی فنی و اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم فتحی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس بیات سرمدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

دستیابی به موفقیت در یک پروژه به عوامل مختلفی بستگی دارد. دو عامل زمان و هزینه عواملی هستند که اندک تغییری در آنها،نتایج یک پروژه را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار میدهد. تحلیل عوامل فوق قبل و در حین پروژه میتواند منجر به اتمامپروژه در زمان مجاز و با هزینههای منطقی گردد. یکی از بهترین روشهایی که جهت بررسی صحیح پروژه وجود دارد روش تحلیل ارزش حاصله میباشد. در این روش میتوان کارایی پروژه را از دیدگاه پیشرفتهتری مورد ارزیابی قرار دهیم و انحراف از برنامهپیشبینی شده را در هر زمان، مورد تحلیل قرار دهیم. از جمله شاخصهای این روش میتوان به بودجه کار پیشبینی شده (BCWS) بودجه کار انجام شده (BCWP)و هزینه واقعی کار انجام شده (ACWP) اشاره کرد. در این مقاله شاخصهای فوق با رویکردی مدیریتی شرح داده شده است و بر اساس آنها معیارهایی جهت کنترل وضعیت این پروژهها ارائه گردیده است