سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
مهرداد جعفربلند – دانشیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

با افزایش سریع درتولید توزیع شدهDG) مساله تنظیم ولتاژ درشبکه توزیع با اهمیت تر شده است و کنترل ولتاژ متمرکز یا مدیریت شبکه فعال یکی از روشهای پیشنهاد شده است تحقیق دیگرا نجام شده روی ولتاژ توزیع شده هوشمند و کنترل نیروی واکنش پذیرDG) نیز منافعی را درچهارچوب به حداقلرسانی تغییر ولتاژ و نقض ها بلکه قابلیت تماس ژنراتورهای بزرگتر با شبکه توزیع به اثبات رسانده است این تحقیق از جریان برق مطلوب برای مقایسه دو روش استفاده می کند و اثبات می کند که ولتاژ توزیع شده هوشمند و کنترل نیروی واکنشی DG) نتایج شبیه نتایج بدست آمده از طریق مدیریت متمرکز درچهارچوب بالقوه برای قابلیت های افزایش یافته تماس درشبکه های موجود ارایه می کند.