سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدبشارت انجم روز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،
سعید سعیداله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزاد نجات نیا – دانشگاه آزاددهدشت

چکیده:

گاز طبیعی استحصال شده از زمین آغشته به گاز سمی H2S است. عدم جداسازی این گاز مستوجب خسارات شدید محیط زیست و صنعتی میگردد. در این تحقیق سعی شده است پالایش و جداسازی گاز H2S توسط محلول دیاتانول آمین در یک برج جذب – سینیدار با استفاده از نرمافزار MATLAB شبیه سازی گردد. بدلیل پیچیدگی و شرایط غیرخطی فرایند، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از کنترلکننده هوشمند فازی شیرینسازی گاز کنترل هوشمند شود. همچنین، در این تحقیق ضمن شبیه سازی میزان جذب، گرمازایی واکنش نیز لحاظ شده است. کنترلکننده هوشمند فازی پیشنهادی، بگونهای طراحی شده تا با استفاده از کنترل نرخ و دمای آمین ورودی،کنترل نرخ گاز ورودی و غلظت H2S حداکثر میزان جذب و فرآوری را در برج نتیجه دهد و غلظت این گاز را در گاز خروجی از برج به حد استاندارد برساند. نتایج شبیه سازی، عملکرد مناسب این کنترلکنندهها رانشان میدهد.