سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام سلیم بهرامی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله مروری داریم برچگونگی کنترل هواپیما در زاویه حمله بالا ابتدا به طور مختصر دینامیک هواپیما را مورد بررسی میکنیم دراینجا هواپیما را بهعنوان یک سیستم غیرخطی در نظر گرفته و سعی می شود تا برای یک سیستم غیرخطی براساس روش برنامه ریزی بهره یک کنترل کننده طراحی نماییم دراین روش سیستم غیرخطی را بصورت اتصال کسری – خطی از یک سیستم خطی وماتریس پارامترها درآورده و سپس برای آن یک کنترل کننده وابسته به همان پارامترها بدست می آوریم