مقاله کنترل همزمان PSS و TCSC با الگوریتم بهینه سازی PSO برای افزایش پایداری سیستم قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: کنترل همزمان PSS و TCSC با الگوریتم بهینه سازی PSO برای افزایش پایداری سیستم قدرت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم قدرت
مقاله TCSC
مقاله الگوریتم بهینه سازی PSO ،PSS
مقاله پایداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قلیان غضنفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله برای افزایش پایداری سیستم قدرت تک ماشینه و دوماشینه از کنترل کننده های همزمان پایدارساز سیستم قدرت (PSS) و خازن سری کنترل شونده با تریستور (TCSC) استفاده شده است. سپس از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) برای بهینه کردن پارامترهای کنترل کننده های همزمان PSS و TCSC استفاده شده است. ناپایداری دینامیکی به دلیل بر هم خوردن تعادل بین توان مکانیکی ورودی و توان الکتریکی خروجی و کمبود گشتاور میراکننده حاصل می شود. یکی از اقدامات موثر به منظور رفع این مشکل نصب PSS در ژنراتورها جهت میراکردن نوسانات الکترومکانیکی در اثر بروز اغتشاشات ناگهانی بار می باشد. بکارگیری TCSC موثرترین روش جبرانسازی راکتیو خطوط انتقال بلند و افزایش پایداری گذرا است و ابزار سودمندی جهت کنترل توان انتقال یافته از این خطوط محسوب می شود. PSS و TCSC می توانند برای پایداری بیشتر با یکدیگر ترکیب شوند، در نتیجه هماهنگی بین آن ها بسیار مهم است. نتایج شبیه سازی شده در این مقاله نشان دهنده عملکرد مطلوب کنترل کننده های همزمان PSS و TCSC پس از وقوع اغتشاش در سیستم قدرت می باشد.