سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جمال بیضاء – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
نوید تقی زادگان – مجتمع عالی آموزشی آذربایجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
امین رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

این مقاله ترکیبی از نصب خازن سری کنترل شده با تریستور (ICSC) و جبران کننده توان راکتیو استاتیکی (SVC) را در شبکه قدرت برای بالا بردن عملکرد میرایی یک سیستم قدرت ارائه می دهد. در این طرح پیشرفته یک کنترل کننده، سیگنال های اندازه گیری شده را با سیگنال های کنترلی هماهنگ می کند و آنها را برای کنترل TCSC و SVC به کار می گیرد. روش کنترل هماهنگ بر پایه بکارگیری کنترل فرافکنی می باشد. عملکرد کنترل ک ننده بر روی یک رنج و دامنه از شرایط عملیاتی بدین صورت است که تمام مطالعات شبیه سازی یک سیستم قدرت تک ماشینه با باس بینهایت را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل های خطی و نتایج شبیه سازی غیر خطی نشان می دهد که کنترل کننده پیشنهاد شده می تواند بهبود قابل توجهی بر روی عملکرد میرا شدن سیستم قدرت بگذارد. پس توانایی انتقال توان سیستم را افزایش می دهد. در این مقاله یک مدل تزریق جریان TCSC پیشنهاد داده می شود و در یک مدل سیستم انتقالی جای داده می شود. بکارگیری جریانهای لحظه ای و معادل در باس های ترمینال، برای شبیه سازی یک TCSC، بدون اینکه دیگر نیازی به تغییر در ماتریس ادمیتانس باس در هر تکراری باشیم از مزایای این مدل تزریق جریان می باشد.