سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تکتم لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
نسرین مجتبوی –
الهه سابقی –
آصف زارع –

چکیده:

نیروگاه سیکل ترکیبی که از توربین گازی و توربین بخارتشکیل شده که میتوان بوسیله آن به راندمان انرژی بالائی رسید. .نیروگاه های سیکل ترکیبی زیادی در سراسر دنیا وجود دارند..با این حال خاموشی بسیار وسیعی در سال۱۹۹۶ در مالزی اتفاق افتاد.ازاینرو مطالعه رفتار دینامیکی اینگونه نیروگاه ها حائز اهمیت است .چندین مدل دینامیکی برای توصیف نیروگاه سیکل ترکیبی وجود دارد .که در این مقاله از مدلIEEEاستفاده شده است .همچنین دو روش برای کنترل اینگونه نیروگاه ها معرفی ونتایج آنها مقایسه شده است