سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی دیلمانی – دانشگاه شهیدچمران اهواز
رضا کیانی نژاد –
سیدقدرت ا… سیف السادات –

چکیده:

وقتی یک فاز استاتور موتور القایی ازشاخه اینورتر تغذیه کننده خود جدامیشود گشتاور و سرعت آن به شدت نوسانی شده بطوریکه کنترل آن به وسیله روشهای معمولی دیگر ممکن نخواهد بود دراین مقاله دستگاه سنکرون جدیدی ارایه می شود که درآن جریان و ولتاژ استاتور همانند حالت عمکرد سالم به شکل مقادیر مستقیم دیده شده و اعمال کنترل میدان گرای غیرمستقیم برای کنترل سرعت موتور را ممکن می کند روش کنترلی ارایه شده بسیارساده و کاربردی بوده و درآن نیاز به استفاده از تخمین گر شار نیست نتایج شبیه سازی درانتها عملکرد مناسب این کنترل کننده را نشان میدهد.