مقاله کنترل موجودی، قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید برای یک تولیدکننده با اقلام فاسد شدنی وابسته به زمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: کنترل موجودی، قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید برای یک تولیدکننده با اقلام فاسد شدنی وابسته به زمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل موجودی
مقاله قیمت گذاری
مقاله برنامه ریزی تولید
مقاله اقلام فاسد شدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلیخانی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیاگری علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانلوشهرستانکی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یک مدل موجودی تولیدکننده برای اقلام فاسد شدنی در شرایطی که نرخ فاسد شدن وابسته به زمان و از توزیع دو پارامتری وایبول تبعیت می کند؛ توسعه داده شده است. هدف این مقاله ابتدا یافتن قیمت بهینه فروش تولیدکننده و سپس زمان بهینه تولید و تعداد دوره های تحویل کالا برای تولیدکننده با ملاحظه بیشینه کردن سود تولیدکننده می باشد. یک الگوریتم ابتکاری برای تعیین تصمیمات بهینه ارایه شده و با توجه به ادبیات موضوع مثال عددی برای صحت الگوریتم حل طراحی گردیده است. در نهایت، جهت دستیابی به نتایج مدیریتی آنالیز حساسیتی بر جواب بهینه با تغییر پارامترهای هزینه ای و فاسدشدنی انجام شده است.