سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی معرفیان پور – دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مومنی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به طراحی کنترل کننده جدولبندی بهره با معیار کارایی H∞ برای یک دسته از فرایندهای خطی متغیر با پارامتر پرد اخته شده است . در این روش فرض شده که ماتریس های فضای حالت به طور افین به یک بردار از پارامترها که با زمان تغییر می کند، وابسته هستند . شرایط پایداری بر اساس تئوری H∞ ارائه شده اند . در این روش، مساله سنتز کنترلگر، به حل یک سیستم از نامساوی های ماتریسی خط ی کاهش پیدا می کند . طراحی کنترلگر برای کانال های طولی و غلتشی انجام شده است . شبیه سازی غیر خطی نشان می دهد که کنترل کننده های طراحی شده پاسخ مناسبی رادر حضور تغییرات متغیرهای کاری موشک و تغییرات پارامترهای آیرودینامیک ارائه می دهد