سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر سلطانی – دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ابوترابی زارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
یونس عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله ، یک کنترل کننده سرعت ترکیبی برای یک موتور درایو سنکرون رلوکتانسی بدون نمونه برداری از جریانهای استاتور پیشنهادمی شود که دارای خصوصیتهای مربوط به یک کنترل ک ننده فیدبک حالت و یک کنترل کننده مد لغزشی بدون فاز رسیدن و با می نیمم مقدار شوریدگی می باشد . از یک اینورترSVM دو سطحی با مدولاسیون بردار فضایی ولتاژ، جهت تغذیه موتور درایو استفاده می گردد . در این مقاله استراتژیهای کنترلی ماکزیمم گشتاور تولیدی، ثابت نگاهداری جریان محور مستقیم استاتور و ماکزیمم ضریب توان تولیدی مجاز) مربوط به موتور سنکرون رلوکتانسی مورد آزمایش قرارمی گیرند . نتایج کامپیوتری بدست آمده، پایدار و مقاوم بودن رفتار سیستم درایو را در مقابل نامعینی ها و اغتشاش گشتاور بار مورد ت ایید قرار می دهند