سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اصغری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۴۲۴ خیابان حافظ،
سیدمهدی رضاعی – پژوهشکده فناوریهای نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۴۶۵ خیابان ولیعصر،
امیرحسین رضائی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۴۲۴ خیابان حافظ،
محمد زارعی نژاد –

چکیده:

هدف این مقاله طراحی و پیاده سازی کنترلری مقاوم جهت کاهش ارتعاشات میباشد. سازه استفاده شده در این تحقیق، تیریک سر گیردار با مدل اویلر- برنولی میباشد. عملگر و حسگر استفاده شده از نوع پیزوسرامیک میباشد که به طور جداگانه روی تیرنصب شده اند. اثر اغتشاش در سازه را میتوان به روشهای مختلف در سازه وارد کرد. در این تحقیق، از سرامیک پیزو به عنوان منبع اغتشاش استفاده شده است.به منظور طراحی کنترلر، ابتدا معادلات حاکم بر ارتعاشات عرضی سیستم استخراج شده است. در مدلسازی انجام گرفته، از اثر مودهای ارتعاشی با فرکانسهای بالا صرف نظر گردیده و تنها چند مود اول در دینامیک سیستم لحاظ گردیده اند. بر پایه مدل استخراج شده، کنترلر مقاوم برای کاهش ارتعاشات طراحی شده است. کنترلر مقاوم پیشنهاد شده توسط نرم افزار متلب شبیه سازی شده و درنهایت به صورت تجربی بر روی سازه مورد نظر پیاده سازی شده است. هم چنین مقایسه ای بین عملکرد کنترلر مقاوم طراحی شده و کنترلرهای متداول به عمل آمده است