سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان حبیب اللهیان – کارشناس ارشد کنترل
مسعود شفیعی – استاد گروه کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق – گروه کنترل
حیدر علی طالبی – دانشیار گروه کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق – گروه کنتر

چکیده:

در این مقاله برای سیستم کنترل وضعیت یک میکرو ماهواره در مدارLEO کنترل کننده ای مقاوم با روش سنتزμ طراحی شده و سپس با استفاده از شبیه سازی های خطی و غیر خطی دقیق در محیط SIMULINK کنترل کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این ماهواره بعد از بررسی های لازم روش پایدارسازی سه محوره با استفاده از عملگرهای مغناطیسی و میله گرادیان جاذبه ای کمکی در نظر گرفته شده است و معادلات غیر خطی سینماتیکی و دینامیکی آن استخراج شده و سپس خطی سازی روی آنها انجام گرفته است و در نهایت سیستم فوق بصورت یک سیستم خطی چند متغیره و متغیر با زمان تبدیل شده است. طراحی کنترل کننده برای این سیستم با مدلسازی سیستم متغیر با زمان کنترل وضعیت مغناطیسی به صورت سیستم دارای عدم قطعیت، انجام گرفته است