سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابراهیم قلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محمد جنگجوحاجی خواجه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ریشه عمده مشکلاتی که، در داخل هر کشور بروز می کند را می توان در مرزهای آن جستجو نمود .اگر کنترل مطلوبی درمرزها شود نه تنها امنیت در مرز بلکه در تمام کشور حفظ خواهد شد .مرز ایران و آذربایجان به دلیل ویژگی های جغرافیایی ووضعیت خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان، همواره از پر حادثه ترین مرزهای مشترک ایران با کشورهای همسایه بوده است .این منطقه به دلیل گستردگی برای گذر اشرار، قاچاق کالا و انسان و کاروان های مواد مخدر همواره مصائب و مشکلاتی برای مرزنشینان بوجود آورده است، درنتیجه عدم کنترل مرزهای خود، ایران را وادار ساخته است سرمایهگذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود داشته باشند .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کنترل مرز بر معیشت مرزنشینان استان اردبیل با کشور آذربایجان طی دهه اخیر است که با استفاده از دو روش اسنادی و میدانی انجام خواهد شد .در پایان به نقاط قوت و ضعف تاثیر کنترل بر مرزنشینان اشاره و راه کارهایی جهت ارتقاء وضعیت معیشتی آنان ارائه می گردد