سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه دوست محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین دوایی مرکزی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم کنترلی مستقیم مدلغزشی فازی تطبیقی برای کنترل سیستم های غیرخطی نامشخص چند ورودی – چند خروجی ارائه می شود الگوریتم ارائه شده در سیستم های چند ورودی – چند خروجی کنترل پذیر و با متغیرهای حالت دلخواه کاربرد داشته و در آن اثر ورودی کنترلی از طریق بعضی از متغیرهای حالت به سایر متغیرهای حالت اعمال می شود ساختار کنترلی این الگوریتم شامل سیستم فازی برای تقریب کنترل کننده ایده آل مدل لغزشی و کنترل کننده مقاوم برای جبران تفاوت میان کنترل کننده فازی و کنترل کننده ایده آل می باشد.