سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا ابولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیر
حجت مویدی راد – کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند
حمید فلقی – استادیاردانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند

چکیده:

کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو در سیستم های توزیع ، شامل تعیین موقعییت تجهیزات کنترلی از قبیل ت پچنجر قابل تغییر زیر بار و بانک های خازنی قابل کلیدزنی، برای دست یابی به اهدافی نظیر کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ انجام می شود. تولید پراکنده که امروزه در سیستم های توزیعبه طور گسترده به کار گرفته می شوند ، می توانند بر مسأله بهره برداری از تجهیزات کنترلی تأثیرگذار باشند . لذا در این تحقیق، جهت ارزیابی تاثیر حالت بهره برداری، مکان و ظرفیت واحد های تولید پراکنده بر بهره برداری از سیستم ، کنترل متمرکز در حضور این منابع مورد توجه قرار گرفته است .بهره برداری از منابع تولید پراکنده در حالت ولتاژ ثابت و ضریب توان ثابت بررسی شده است . برای حل مسأله بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک به دلیل توانایی آن در حل مسائل غیرخطی در فضای گسسته، استفاده شده است.