سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم شریف زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاربرد سیستم های تولید پراکنده، DG ،در شبکه های ولتاژ پایین این امکان را فراهم می سازد که بتوان با استفاده از ظرفیت مازاد مبدل این سیستم ها، برخی خدمات جانبی مانند جبران سازی هارمونیک و نامتعادلی نیز انجام داد. در این مقاله عملکرد کاهش هارمونیک و نامتعادلی ولتاژ نقطه اتصال مشترک ۲، به عنوان تابع ثانویه، به کنترل کننده یک واحد تولید پراکنده سه فاز در حالت کاری تنها افزوده شده است . منبع DG با جبران سازی افت ولتاژ هارمونیکی دو سر امپدانس خط، نقش جبران ساز اکتیو سری را ایفا می کند. به این منظور از کنترل کننده هایتناسبی-تشدید در قاب مرجع αβ استفاده شده است. نتایج شبیه سازی ها در محیط MATLAB/Simulink نشان می دهد که، بدون نیاز به استخراج هارمونیک ها و حلقه قفل فاز ۴،می توان هم هارمونیک های انتخابی و هم نامتعادلی ولتاژ PCC را حذف نمود.