سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی توفیقی – دانشگاه عل موصنعت ایران- دانشکده برق – قطب علمی اتوماسیون و بهره برد
محسن کلانتر – دانشگاه عل موصنعت ایران- دانشکده برق – قطب علمی اتوماسیون و بهره برد

چکیده:

ولتاژ خروجی پیلهای سوختی مقدار ثابتی نبوده و برای تثبیت آن معمولاً از مبدلهایDC/DC استفاده می شود. در این مقاله برای کنترل خروجی مبدل از روشPassivity-Based Control (PBC)بهره گرفته شده است . این روش برمبنای انرژی المانهای پسیو عمل می نماید. همچنین از مدل دینامیکیپیل سوختی الکترولیت پلیمری و مدل سوئیچینگ مبدل استفاده می شود. کارآیی کنترلر پیشنهادی با استفاده از کنترلر مورد بررسی قرار می گیرد. سیستم مورد مطالعه PI کلاسیک در محیطM ATLAB/Simulinkشبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که کنترلر پیشنهادی در ازای تغییر بار و نیزتغییر ولتاژ مرجع دارای حداقل اورشوت، زمان نشست و خطای حالت ماندگار نسبت به کنترلرP Iمی باشد . بعبارتی دیگر کنترلر پیشنهادی در مقابل هرگونه تغییر در بار و ولتاژ مرجع بسیار بهتر و سریعتر از کنترلر خطی عمل مینماید.