سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدشهاب عاملیان – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
حمیدرضا کوفیگر – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله اهمیت طراحی و بهرهگیری از تخمینگرهای حالت در فرآیندهای نورد مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به آنکه طراحی یک سیستم کنترل حلقه بسته مستلزم اندازهگیری یا تخمین متغیرها و پارامترهای سیستم در طول فرآیند است، استفاده از سنسورهای مختلف و یا مکانیزمی جهت تخمین متغیرهای سیستم اجتناب ناپذیر است. با توجه به محدودیتهای عملی و نیز مقرون به صرفه نبودن استفاده از سنسورهای متعدد در خطوط نورد اعم از نورد گرم و سرد، بهرهگیری از تکنیک تخمین پارامترها اهمیت بسزایی خواهد داشت. از طرف دیگر، اندازهگیری دقیق مقادیر متغیرهای مهم مانند ضخامت و کشش بین قفسهها توسط سنسورها در ابتدا و انتهای خط میتواند کیفیت ورق های تولید شده را تضمین نماید. از این رو، طراحی نوعی از تخمینگرهای حالت موسوم به رویتگرهای مرتبه کاهش یافته که برخی از حالتهای سیستم را تخمین میزند راهبردی است که در این مقاله جهت تضمین کیفیت محصول، کاهش هزینهها و عدم نیاز به نصب تجهیزات اضافی پیشنهاد میگردد. به منظور نمایش عملکرد سیستم حلقه بسته، رویتگر طراحی شده در یک سیستم کنترل مقاوم مورد استفاده قرار گرفته و نتایج شبیه سازی آن ارائه میگردد