سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد میران بیگی – دانشجوی دکتری مهندسی کنترل

چکیده:

دردنیای بازرگانی امروز مدیریت سیستم زنجیره تامین یک راه حل سیستماتیک برای بازرسی کلیه فرایندهای موجود دریک زنجیره تامین اعم از انتقال کالا بین واحدهای بازرگانی روند ذخیره سازی کالا و براوردن تقاضای مشتری میباشد دراین بین کنترل موجودی ایمنی واحدهای بازرگانی درزنجیره تامین برای براوردن تقاضای غالبا قابل پی ش بینی مشتریان ازاهمیت بسزایی برخوردار است دراین مقاله از یک روش کنترلی افق محور پیش بین برای کنترل موجودی زنجیره تامین استفاده شده است.