سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی مشهدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
امین آدینه اهری – دانشجویان برق کنترل
جمال قبادی دیزج یکان –

چکیده:

دراین مقاله سعی شده تا با کنترل خودرو به عنوان پارک نرم و مناسبی را انجام داد برای پارک خودرو روشهای متفاوتی وجود دارد مثل استفاده از کنترلرفازی الگوریتم ژنتیک شبکه های عصبی پردازش تصویر استفاده ازسنسور و.. که دراین مقاله از روش کنترل فازی استفاده شده است دراین مقاله برای ۳نوع پارک کنترلرهایی پیشنهاد میشود برای پارک ازجلو و پارک ازعقب ازدو کنترلرفازی به صورتی که کنترلراولی با داشتن موقعیت ابتدای یخودرو موقعیت شروع پارک خودرو یا همان زمان مناسب برای استفاده ازکنترلردوم را درخروجی میدهد کنترلردوم نیز با استفاده از فاصله خودرو ازجدول و زاویه حرکت خودرو میزان تغییر زاویه چرخش خودرو را میدهد برای پارک عمودی نیزفقط ازیک کنترلر تک ورودی تک خروجی استفاده میشود که ورودی آن زاویه حرکت خودرو و خروجی میزان تغییر زاویه چرخش فرمان خودرو می باشد.