سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پیرقلی زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
علی کیهانی – استادیارگروه سازه دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدمهدی فاتح – دانشیار گروه کنترل دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله کنترل کننده فازی برای یک سازه با چند درجه آزادی همراه با میراگر جرمی تنظیم شده نیمه فعال برای کاهش ارتعاشات حاصل از زمین لرزه طراحی شده است میراگر جرمی تنظیم شده نیمه فعال توان خارجی پایینی برای تعدیل میرایی مصرف می کند کنترل کننده فازی بخاطر خصوصیت مقاوم بودن و کارایی بالا به طور موثر و آسانی در کنترل استفاده می شود. دراین مقاله از میراگر نیمه فعال مگنتورئولوجیکال MR به عنوان محرک خطی استفاده شده و یک مدل با ده درجه آزادی همراه با میراگر جرمی نیمه فعال مورد بررسی قرارگرفته است. اثر کنترل کننده فازی درمحدود نمودن جابجایی ها و شتابها و همچنین جابجایی میراگر جرمی نیمه فعال ولتاژ کنترل و نیروی محرک مطالعه گردیده است. کارایی کنترل کننده فازی برای زمین لرزه های السنترو و کوبه با شبیه سازی ها بررسی شده است.