سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قدیمیان – دانش آموخته معدن- استخراج، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،

چکیده:

لرزش زمین در عملیات انفجار یک پدیده معمول در معادن می باشد که این عمل با امواج ضربه ای هوا و پرتاب سنگ همراه می باشد که باید کنترل شود. لرزش زمین در عملیات انفجار معادن متفاوت می باشد که به عوامل زیادی چون نوع سنگ، قطر چال، فاصله ردیفی چال، بار سنگ، گل گذاری و … بستگی دارد که این موارد باید به طور دقیق بررسی و محاسبه گردد. با مشاهدتی که در این معدن انجام داده است و با توجه به اطلاعات موجود در معدن لرزش زمین و امواج ضربه ای هوا در این معدن زیاد بوده است، به طوری ک ه باعث لرزش ماشین آلات در این معدن می گردد. در این مقاله ابتد به محاسبه بردن و دیگر اجزای آتشکاری پرداخته شده که بردن از روابط مختلفی مانند (Ash – Longfors- Konya – Nitro Nobel – Atlas Copco – Olofsson) محاسبه شده است، که بردن رابطه Long fors مطابقت بهتری با شرایط اجرایی معدن داشته است. در ادامه سرعت ارتعاش ذرات که از فرمول های مختلف (سوئد، آمریکا و ژاپی) محاسبه شده است فرمول سوئد مطابقت بهتری با شرایط اجرایی معدن داشته است. همچنین در محاسبه درجه احساس، فرمول سوئد اطلاعات درست تری را با توجه به عملیات انجام شده در معدن داده است که داده رابطه Ash با عملیات اجرایی در معدن نزدیک تر بوده است.