سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر قالچی ها – کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی
عبدالحسین دلیمی اصل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن عسکری – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده:

برای پسابهایی که ازکارخانجات موادغذایی حاصل میشوند به فراوری هایی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده مانند حشره کش های زیستی نیاز می باشد امروزه موفق ترین حشره کشهای زیستی توسط باکتریهای میله ای شکل گرم مثبت از جنس باسیلوس تولید می شوند که درمرحله تشکیل اسپور اندتوکسین های پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به روده حشرات تحت شرایط قلیایی فعال شده و باعث صدمه به غشای سلولهای روده حشرات و تشکیل سوراخ درغشا می شوند دراین تحقیق باکتری Bacillus H )14thuringiensis برروی پساب کارخانه تولید نشاسته رشد داده شد و طی عمل تخمیر پروتئین کریستاله با وزن مولکولی ۶۵ کیلودالتون تولید گردید سپس پروتئین حاصل را برروی لارو حشره ی Culex pipiens اثرداده و میزان مرگ و میر بعدازگذشت ۲۴و۴۸ ساعت ارزیابی و با نمونه کنترل مقایسه گردید.