سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین طباطبائی – دانشکده مهندسی برق – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت – د
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت – د
سجاد قرائی –

چکیده:

در این مقاله، یک طرح کنترل جریان، بر اساس ترکیب کنترل کننده تناسبی-انتگرالی ۱ و فیلتر شکافی تطبیقی ۲ به منظور کنترل فیلتر فعال موازی ارائه شده است. این کنترل کننده در عین سادگی، قادر به جبرانسازی جریانهارمونیکی، توان راکتیو، عدم تعادل جریان بار و اصلاح ضریب قدرت در شرایط مختلف ولتاژ شبکه، مانند اعوجاج و عدم تعادل و همچنین انحراف فرکانس در آن، میباشد. در این طرح حلقه قفل کننده فاز ۳ حذف شده و فیلتر شکافی تطبیقی به منظور همزمانسازی استفاده می – شود. شبیه سازیهای گوناگون در شرایط مختلف وضعیت بار و منبع ولتاژ در محیط نرم افزارMATLAB/Simulinkتواناییهای این طرح را در جبرانسازی جریان بار نشان میدهد