سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل زاده اول – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حامد عارف خانی – کارشناس ارشد مهندسی فضایی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
محمدصادق داودی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی فضایی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ماهوارههای مومنتوم بایاس ماهوارههای دوال اسپین dual spin هستند که با چرخیدن یک چرخ مومنتوم حول یک محور که معمولا عمود بر صفحه مدار است، پایداری سه محوره دارند. اما مومنتوم بایاس به تنهایی برای پایداری محور مومنتوم در فضا کافی نیست و کنترل کنندههای فعال دیگری برای اطمینان از پایداری وضعیت لازم هستند تا خطای وضعیت را در محدوده مجاز نگه دارند. عدم نیاز به اندازهگیری خطای وضعیت یاو خصوصیت مهم و غیرمعمول ماهوارههای مومنتوم بایاس میباشد. در این مقاله ابتدا پایداری این نوع ماهوارهها بدون استفاده از کنترل فعال بررسی شده و لزوم استفاده از کنترل فعال را اثبات کردهایم. سپس مقایسهای بین کنترل فعال با اندازهگیری زاویه خطای یاو و بدون اندازهگیری این زاویه انجام داده شده است.