سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد علامتیان – استادیار دانشگاه آزادم شهد

چکیده:

دراین مقاله فرایندنوینی برای تعیین محل حسگر و عملگر و نیز نیروی لازم برای کنترل فعال نوسانهای سازه ارایه گردیده دراینجا عملگر همانند یک میراگر اضافی می باشد و نیروی آن با فرض بحرانی شدن میرایی نخستین مود نوسان سازه حساب می شود از سوی دیگر با استفاده ازنگره های ریاضی و دینامیک سازه بهترین محل نصب عملگر و حسگر روی سازه برای از بین بردن نوسانهای آن درکوتاهترین زمان مشخص می گردد سنجش روش پیشنهادی که با کنترل چندسازه برشی انجام می پذیرد توانایی های آن را بیشتر آشکار می سازد.