سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده مکانیک
شهرام هادیان جزی – استادیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، کنترل ارتعاشات یک تیر دوار با استفاده از موادهوشمند بررسی شده است. برای این کار ابتدا معادلات دینامیکی تیر دوار به همراه یک جفت وصله پیزوالکتریک با استفاده از فرم ضعیف اصل هامیلتون و با در نظر گرفتن اثرات کوپلینگ الکترومکانیکی استخراج شده است. سپس به وسیله یک المان ۹ درجه آزادی، مدل اجزاء محدود مجموعه تیر دوار و وصلههای پیزوالکتریک بدست آمده است. در ادامه، برای کنترل نوسانات ناشی از اغتشاشات وارد شده به آن، کنترل کنندههایی از نوع فیدبک سرعت و بهینه طراحی شدهاند. در پایان پاسخ سیستم تحت کنترل مورد بررسی قرار گرفته است.