سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین دوائی مرکزی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت تهران
امیرحسین ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله یک استراتژی کنترلی فعال توسط کنترلر فازی ـ لغزشی ـ تطبیقی برایمیراکردن ارتعاشات ساختمان ۳طبقه تحت تحریک زلزله گردیده است بدلیل تغییرات رفتارساختمان درواقعیت می بایست ازمتدکنترلی استفاده نمود که به مدل سازه وابستگی کمتر و مقاومت مناسبی دربرابر عدم قطعیت های مدل داشته باشد الگوریتم کنترلی فازی ـ لغزشی ـ تطبیقی شامل یک سیستم فازی برای دنبال کردن کنترل کننده مدلغزشی میب اشد پس ازطراحی کنترل کننده و پیاده سازی آن برروی مدل سه طبقه ساختمان زلزله ال سنترو ۱۹۴۰ و هاچینو۱۹۶۸ برآن اعمال و شبیه سازی عددی صورت گیرد درنهایت نتایج شبیه سازی بصورت شاخصهای هدف و همچنین نمودار نشان داده شده و کارآمدی استراتژی کنترلی را نشان میدهد