سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل رضایی – دانشگاه اراک ازمایشگاه تحقیقاتی صوت و ارتعاش
کورش خورشیدی – دانشگاه اراک
علی اصغر قدیمی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
مهسا پاگلی –

چکیده:

کنترل ارتعاشاتی سازه یک پارامتر مهم درمهندسی محسوب میشود کاربرد آن درصنایع اتوماتیک هوافضا صنعت دریایی و غیره بیشتر نمایان می شود اساس کنترل ارتعاشات برپایه کاهش یا تغییر ارتعاش یک سیستم است که برهمین اساس نویز و تنشهای مکانیکی درسیستم کاهش یافته و ازطریق بسیاری ازمشکلات نظیر خستگی شکست سازه اتلاف انرژی کاهش م ییابد و درعوض کارایی و قابلیت اطمینان سیستم افزایش می یابددراین مقاله ابتدا به بررسی ارتعاش ورقهای نازک دایروی با درنظر گرفتن تئوری کلاکسی ورق CPT و ورقهای نازک کوپل شده با لایه پیزوالکتریک پرداخته و پاسخ های دقیق فرکانسی و شکل مودهای ارتعاشی با درنظر گرفتن مسطح بودن ورق رابطه تنش کرنش هوک رابطه کرنش جابجایی خطی و ایزوتروپیک بودن آن محاسبه شده است سپس با استفاده ازروشهای کنترلی فازی و LQR به کنترل فعال ارتعاش سازه ورق پرداخته میشود.