سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکانیک
محمدعلی حاج عباسی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، کنترل فعال ارتعاشات تیر چرخان با استفاده ازمیراکننده تکانهای مورد بررسی قرار میگیرد. تیر چرخان به صورت یک تیر یکسرگیردار اویلر برنولی در نظر گرفته میشود که یک میراکننده تکانهای روی آن نصب شده است. میراکننده تکانهای ۱ از یک محرک پیزوالکتریک تشکیل شده که قادر به اعمال نیروی مناسب جهت کنترل ارتعاشات تیر است. این نیروی کنترلی با استفاده از خاصیت انقباض انبساط بلور پیزوالکتریک و ولتاژ کنترلی ارسال شده به آن شکل میگیرد. بررسی تحلیلی این موضوع با توجه به مدلسازی مناسب سیستم متشکل از تیر و میراکننده تکانهای میسر خواهد بود که به طور کامل در متن مقاله آمده است. در مدلسازی تیر از اصل همیلتون و روش مودهای فرضی استفاده شده و میراکننده تکانهای نیز به صورت یک سیستم یک درجه آزادی جرم فنر میراکننده و جرم ثانویه مدل شده است. بدین ترتیب مجموعهای از معادلات دیفرانسیل کوپل به هم حاصل میشود که بیانگر دینامیک سیستم بوده و در تحلیلهای کنترلی مورد استفاده قرار میگیرند. در پایان، یک قانون کنترل دینامیکی برای تولید فرمانهای انبساط و انقباض محرک پیزوالکتریک ارائه شده است که به طور موثر ارتعاشات سر تیر را میرا میکند