سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد بریانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران- ایران

چکیده:

این مقاله، نقشی را که یک سیستم ذخیره یACمی توانددر کنترل فرکانس و ولتاژ میکروگرید ایفا نماید، بررسی میکند. میکروگرید مورد مطالعه، بخشی از یک شبکه ی توزیع شعاعی با ولتاژ متوسط است و شامل دو نوع واحد تولید پراکنده می باشد؛ واحدهای گازی و یک واحد فوتوولتاییک .با توجه به نوع واحدهای تولیدی موجود در میکروگرید، از یک سیستم ذخیره یACاستفاده شده است تا با به کارگیری یک طرح کنترل اولیه ی فرکانس و ولتاژ، رفتار دینامیکی میکروگرید به گونه ای تغییر یابد که نیاز بارهای حساس درون میکروگرید برآورده شود. دو سناریوی مختلف در قالب جزیره سازیِ برنامه ریزی نشده و جزیره سازی عمدی در نظر گرفته شده اند تا پاسخ میکروگرید به اغتشاش های وارده بررسی شود. در نهایت رفتار دینامیکی میکروگرید، با حالتی که میکروگرید فاقد سیستم ذخیره یACباشد مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که سیستم ذخیره یACو طرح کنترل آن، به خوبی پاسخگوی معیارهای لازم برای بارهای حساس می باشد