سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود قنبری – دانشگاه شهرکرد
نویدرضا ابجدی – دانشگاه شهرکرد
عباس کارگر – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله کنترل کننده انتگرالی با کنترل کننده فازی جایگزین می گردد این کنترل کننده انعطاف پذیر بوده و عملکرد مقاومی در برابر تغییر پارامترهای سیستم و عوامل غیرخطی نظیر محدودیت تولید ژنراتور تحت شرایط مختلف بار از خود نشان میدهد از این رو چنین به نظر می رسد که کنترل کننده پیشنهادی می تواند در سیستم های واقعی به کار رود کنترل کننده پیشنهادی به سیستم قدرت دو ناحیه ای اعمال شده و نتایج حاصل از آن با کنترل کننده PI کلاسیک مقایسه می گردد نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که رفتار کنترل کننده پیشنهادی در مقابل تغییر پارامترها و تغییرات بار و محدودیت نرخ تولید بهتر از کنترل کننده PI کلاسیک است و عملکرد مقاومی را از خود نشان میدهد.