سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی ماشین چی جویباری – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران.
محمدهادی پاشایی –

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع سازه های فضاکار در صنایع هوایی و سازه های حساس، بررسی این سازه ها در سالهای اخیر به یکی از فعال ترین زمینه های تحقیقاتی تبدیل شده است. بعبارتی دیگر بهینه سازی سازه های فضاکار نظیر خرپاها که عمدتاً تحت بارهایدینامیکی قرار گرفته و رفتار غیرخطی از خود نشان می دهند، کمک بزرگی به اقتصاد ملی خواهد کرد. در واقع هدف از انجام این کاراعمال محدودیت روی فرکانس های طبیعی سازه به منظور کاهش محدوده ارتعاشی و جلوگیری از پدیده رزونانس در پاسخ دینامیکی سازه ها می باشد. امروزه در مسائل مهندسی، هیچگاه نم یتوان در حالی که از اصول بهینه سازی استفاده نشده است، ادعا کرد کهسازه مورد نظر به صرفه و اقتصادی است. در مقاله حاضر از الگوریتم جستجوگر گرانشی ۱ جهت دستیابی به حداقل وزن سازه با در نظرگرفتن قیود فرکانسی در سازه های خرپایی ۱۰ عضوی و ۲۰۰ عضوی پرداخته می شود. الگوریتم جستجوگر گرانشی با الهام از قانونگرانشی نیوتن در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد. الگوریتم طراحی و بهینه سازی توسط نرم افزار متلب ۲ نوشته می شود. مقایسهنتایج الگوریتم مورد نظر با سایر مراجع نشان دهنده نتایج بهتر و همگراتر الگوریتم جستجوگر گرانشی می باشد