سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد حسین احمد پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه سمنان
ناصر مشهدی – استادیار منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله بر آن شدیم تا با استفاده از آیات قرآن انواع بادها و آثار مثبت و منفی آنها را بررسی کنیم و با بهره وری از تجربیات چند هزارساله بشر راه های کنترل فرسایش بادی را از جهت موانع فرسایش که بدون دخالت ویا توام با دخالت انسان است را مورد ارزیابی قرار دهیم . با استناد به آیه شریفه ۳۲ کهف اصول باغداری و کشت و زرع در مناطقی که در معرض فرسایش باد هستند بیان می شود که می توان این نمونه هایی از مبارزه با فرسایش را که در خور و بیابانک که تا حدود زیادی با آیه قران تطابق دارد را مشاهده نمود.