سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ضیائی فر – دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدمهدی فاتح –
سارا اسدالهی بابلی –

چکیده:

دراین مقاله کنترل فرایند جوشکاری قوس الکتریکی درپناه گاز محافظ به شیوه دستی با نگاهی نوبه کاربرد کنترل فازی درفرایند های صنعتی برای بالا بردن سطح کیفیت جوش و سهولت انجام کار توسط فردجوشکار ارایه می شود کیفیت جوشکاری به شدت تحت تاثیر عدم قطعیت ها قرارمیگیرد که مهمترین آنها لرزش دست جوشکار است بابکارگیری کنترل فازی درجوشکاری میتوان اثرات لرزش دست جوشکار را جبران نمود کنترل کننده فازی بستگی به مدل ندارد رفتارغیرخطی را بخوبی مهار می نماید و برعدم قطعیت مدل و اغتشاشات وارد به فرایند غلبه می کند درسیستم کنترل فرایند جوشکاری قوس الکتریکی متغیرطول قوس اندازه گیری می شود و سپس ولتاژ ماشین جوشکاری توسط اینورتر با استفاده ازتکنیک مدولاسیون پهنای پالس تنظیم می گردد. کنترل صنعتی سیستم جوشکاری مشتمل بردستگاه جوشکاری مبدل ac/dc الکترونیک صنعتی سیستم مدولاسیون پهنای پالس و کنترل کننده فازی شبیه سازی شده است نتایج شبیه سازی درمحیط متلب کارآمدی روش کنترل فازی پیشنهادی را تایید می نماید.