سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، بخش مهندسی برق
محسن کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، بخش مهندسی برق
سعیداله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز، بخش مهندسی برق

چکیده:

سیستم های توربین باد با سرعت متغیر دارای رفتار غیر خطی وپیچیده ای هستند و همچنین به علت وجود عوامل بیرونی فراوان از جملهبارهای اضافی و نوسانات قطعات و تیغه و غیره، که موجباختلال در سیستم میشوند، کنترل آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در همین خصوصدر اینمقاله، با توجه به تطبیق کنترل کننده های فازی (در مقایسه با کنترل کنندههای خطی) با سیستم های غیر خطی، کنترل کنندههای فازی که به وسیله روشANFISطراحی شده اند، اعمال خواهند شد. در آخر نیز نتایج و شبیه سازی ها ارائه شده اند.