سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا نوروزی –
ثمین راستگوفرد –
فریدون شعبانی نیا –

چکیده:

دراین مقاله یک کنترل فازی تطبیقی تعقیب کننده برای سیستمهای سوئیچینگ غیرخطی دارای تاخیر به فرم فیدبک اکید تک ورودی تک خروجی با تاخیر زمانی نامعلوم بررسی می گردد الگوریتم کنترلی سیستمهای فازی نوع ممدانی را برای تقریب برخط تابع غیرخطی نامعلوم به کار می برد تابع کراسووسکی برای جبران حالت نامعلوم تاخیر یافته ساخته می شود کنترل پیشنهادی کرانداری یک نواخت همه ی سیگنال ها را در سیستم حلقه بسته تضمین می کند قانون کنترل طراحی شده مستقل از تاخیرهای زمانی است و فرم ساده ای با فقط یک پارامتر تطبیقی را دارا است که باید به صورت برخط به روز رسانی شود.