سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد پالیزوان زند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فرهاد صالحی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

در این مقاله به بررسی نحوه مدلسازی سازه یکدرجه و چند درجه آزادی همراه با میراگر جرمی تنظیم شونده پرداخته خواهد شد، در قسمت أول مشخصات سیستم سازه ای معرفی خواهد شد و در قسمت دوم معادلات حرکتسازه تعیین و در فضای حالت حل خواهد شد.پس از به دست آوردن معادلات حالت به مدلسازی کامپیوتری برای حل عددی معادلات دیفرانسیل حاکم بر مدل می پردازیم.به این منظور محیط نرم أفزار MATLAB و استفاده از جعبه ابزارهای فرعی آن برای مدلسازی مناسب دیده شد SIMULINK یکی از پر کاربردترین جعبه ابزارهای MATLAB برای مدلسازی ریاضی سیستم های دینامیکی می باشد.در جعبه ابزار SIMULINK این امکان وجود دارد که از رابط های بسیار ساده ، ورودی ها و خروجی های مختلف با توجه به محیط گرافیکی بسیار ساده آن مدل شود و امکان خطا در مدلسازی حداقل شود.در جعبه ابزار SIMULINK مدل ریاضی ساده با توجه به معادلات حالت و ماتریس های D و C و B و A مدل سازی می شود.هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سیستم کنترلی غیر فعال میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش پاسخ دینامیکی سیستم های سازه ای یک درجه وچند درجه آزادی می باشد.ملاحظه گردید سیستم کنترلی غیر فعال مذکور دارای عملکرد مطلوبی در کاهش پاسخ دینامیکی سیستم های سازه ای دارد.