سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رحیم – دانشجوی دکتری هوافضا
مهدی فاتحی ناراب – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

دراین مطالعه یک روش کلی برای حذف فلاتر از سطوح برازای دو بعدی تحت جریان مادون صوت با فلپ نشان داده شده است درمعادلات آیرولاستیک حاکم اثر غیرخطی سازه ای درنظر گرفته شده و نیرو و ممان آیرودینامیکی برطبق مدل شبه پایا تعیین شده است طراحی سیستم کنترل برمبنای روش ریکاتی وابسته به حالت SDRE می باشد برمبنای این روش یکقاعده کنترلی زیربهینه غیرخطی برای کنترل فلاتر و نوسانات سیکلی محدود LCO بال طراحی شده است مدل آیروسروالاستیک حرکت پیچ و پلانج از یک مقطع بالا را توصیف می نماید که با یک سطح کنترل به منظور کنترل همراه شده است تکنیک معادله ریکاتی وابسته به حالت SDRE یک روش طراحی کلی است که اخیرا توسعه یافته تا یک ابزار سیستماتیک و موثر را برای طراحی کنترلرهای غیرخطی ایجاد نماید دراین مقاله یکالگوریتم جدید جهت حل معادله ریکاتی وابسته به حالت برای سیستمهای ایروسروالاستیک ارایه شده است. لذا نشان داده شده که تکنیک sDRE که به منظور طراحی قاعده کنترل جهت حذف نوسانات سیکلی محدود و فلاتر استفاده شده دارای عملکرد خوبی است.